Հայտերի արձագանքման և վերահսկման համակարգ

Համակարգի հնարավորություները

Համակարգը հնարավորություն է տալիս

  1․ Գրանցելու հաճախորդների և ներքին գործընկերների կողմից ներկայացված հայտերը։

  2․ Հետևել նրանց կատարման ընթացքին։

  3․ Ստանալ տեղեկություններ բոլոր կատրվող և կատարված հայտերի վերաբերյալ։

  4․ Վերահսկել, հայտնաբերել և շտկել խնդիրների լուծման պրոցեսներում առկա սխալները։

  5․ Ավելի արդյունավետ դարձնել համագործակցությունը սպասրկող բաժիների և նրանց անձնակազմի միջև։

  6․ Սեղմ ժամկետներում հայտնաբերել սպասարկման օղակում թերացողներին։

  7․ Ստանալ տարբեր տեսակի հաշվետվություններ ցանկացաց ժամանակահտվածի համար։

  8․ Մշակել հաշվետվություններ համապատասխան գործոտուի պահանջների։